Blue Flower

W tym roku Święto Roweru łączymy z akcją ZG PTTK IX Międzypokoleniową Sztafetą Turystyczną, która odbędzie się 24 września 2022 r. Hasłem przewodnim będzie "Kolej na PTTK" więc akcenty będą dosłownie kolejowe. Ilość uczestników niestety może być ograniczona, ze względu na ilość upominków przekazanych przez ZG PTTK.